Fællesarealer

Kollegiet understøtter både det faglige og ikke mindst det sociale liv for dig som beboer. Derfor er der på kollegiet en række fællesarealer, hvor du kan møde og være sammen med de andre beboere.

Fællessal

Kollegiets store fællessal danner rammen om sociale aktiviteter og arrangementer på kollegiet. Her afholder vi fester, foredrag, fællesspisning og andre arrangementer.

Udearealer

Der er grønne områder på kollegiet, hvor der blandt andet er et større vandanlæg.  Der anlægges grønne områder med blandt andet udekøkkener og urtehaver.

Administration

I administrationsbygningen holder kollegiets forstander og personale til. Forstanderen bor i en forstanderbolig på kollegiet.

Har du spørgsmål?

Skriv til forstander Jens Peter Stou på: jps@ffhk.dk eller læs vores FAQ.

bubble