Fællesarealer

Kollegiet understøtter både det faglige og sociale liv for dig, som er under uddannelse til håndværker.

På kollegiet er der fællesarealer, hvor du og dine medkollegianere kan dyrke både fællesskabet og fagligheden.

Fællessal

Kollegiets store fællessal danner rammen om sociale aktiviteter og arrangementer på kollegiet. Her afholdes fester, foredrag, fællesspisning og andre arrangementer.

Vi kan dog ikke vente helt til 2023 med at afholde arrangementer. I løbet af 2022 vil der blive afholdt events, der informerer om kollegiet og viser byggeret frem.

Udearealer

Der er grønne områder tilknyttet kollegiet hvor der blandt andet er en større vandanlæg.  Der anlægges grønne områder med blandt andet udekøkkener og urtehaver.

Administration

I Administrationsbygningen holder kollegiets forstander samt administration til, ligesom forstanderen bor i en forstanderbolig på kollegiet.

 

Har du spørgsmål?

Skriv til Carl på: cs@ffhk.dk

bubble