Kollegieråd

På Håndværkskollegiet tager vi dine ideer og din mening alvorligt. Derfor oprettes der et kollegieråd, hvor du kan få indflydelse  på kollegiets dagligdag og udvikling. 

Det vil sige, at du kan få indflydelse på områder som fester og arrangementer, faglige og sociale tilbud og husorden.

Kollegierådet samarbejder med forstanderen om at udvikle fællesskabet på kollegiet. Kollegierådet består af 12 kollegianere. Hvert af kollegiets 6 huse vælger et' medlem til kollegierådet.

Kollegieregler og husorden

Kollegieregler fastsættes af forestander - og disse regler er ikke til diskussion.
Disse regler kan f.eks. omhandle rygepolitik, alkoholpolitik, brug af værksteder og fællessal og lignende. Kollegiet har en tydelig rusmiddelpolitik af euforiserende stoffer. 

Husorden er demokratisk besluttet af kollegianere og kollegierådet i samarbejde med kollegiets forstander. Disse regler omfatter fx almindelig husorden i de enkelte huse, madpolitik, brug af høj musik, fællesspisningsordninger, fællesskabsaktiviteter i og på tværs af husene.

Når du optages på Håndværkskollegiet skal du underskrive en fællesskabskontrakt, som bl.a. omhandler de overordnede regler og værdier på kollegiet.

Arrangementer på kollegiet

Når kollegiet åbner, vil der med jævne mellemrum blive afholdt sociale og faglige arrangementer for kollegianere. Dette vil bl.a. være fejring af mærkedage, fællesspisning og foredrag. Der vil også blive arrangeret kurser, studieture og andre inspirerende større arrangementer.

Som kollegianer vil du få mulighed for at få indflydelse på disse arrangementer.

Vil du vide mere om kollegiets historie?

Læs mere her

bubble