Livet på kollegiet

På kollegiet bliver der mellemrum afholdt sociale og faglige arrangementer for beboerne. Dette kan bl.a. være fejring af mærkedage, fællesspisning, fester og foredrag. Der bliver også arrangeret kurser, studieture og andre større arrangementer.

Som beboer har du mulighed for at få indflydelse på disse arrangementer.

 

Kollegierådet

På Håndværkskollegiet tager vi dine ideer og din mening alvorligt. Derfor opretter vi et kollegieråd, hvor du kan få indflydelse på kollegiets dagligdag og udvikling.

Det vil sige, at du kan få indflydelse på områder som fester og arrangementer, faglige og sociale tilbud og husorden.

Kollegierådet samarbejder med forstanderen om at udvikle fællesskabet på kollegiet. Kollegierådet består af 12 kollegianere. Hvert af kollegiets seks huse vælger to medlemmer til kollegierådet.

Kollegieregler og husorden

Kollegiet har en husorden, hvor de overordnede vilkår for lejemålet er fastlagt som en del af lejekontrakten. I husordenen fremgår det fx, at det ikke er tilladt at holde husdyr på kollegiet, at euforiserende stoffer ikke accepteres, og at rygning kun er tilladt på udendørsarealerne.

Almindelige regler og retningslinjer for livet på kollegiet udvikler kollegianerne i samarbejde med kollegiets forstander. Disse regler omfatter almindelig husorden i de enkelte huse, musik og støj, fællesspisningsordninger og aktiviteter i og på tværs af husene.

Endelig findes særlige sikkerhedsregler vedrørende brugen af værksteder.

Vil du vide mere om historien bag kollegiet?

Læs mere her

bubble