Livet på kollegiet

Når kollegiet åbner, vil der med jævne mellemrum blive afholdt sociale og faglige arrangementer for beboerne. Dette vil bl.a. være fejring af mærkedage, fællesspisning, fester og foredrag. Der vil også blive arrangeret kurser, studieture og andre større arrangementer.

Som beboer vil du få mulighed for at få indflydelse på disse arrangementer.

 

Kollegierådet

På Håndværkskollegiet tager vi dine ideer og din mening alvorligt. Derfor opretter vi et kollegieråd, hvor du kan få indflydelse på kollegiets dagligdag og udvikling.

Det vil sige, at du kan få indflydelse på områder som fester og arrangementer, faglige og sociale tilbud og husorden.

Kollegierådet samarbejder med forstanderen om at udvikle fællesskabet på kollegiet. Kollegierådet består af 12 kollegianere. Hvert af kollegiets seks huse vælger to medlemmer til kollegierådet.

Kollegieregler og husorden

Kollegiets regler fastsættes af kollegiets forstander. Reglerne kan f.eks. omhandle rygepolitik, alkoholpolitik, brug af værksteder og fællessal og lignende. Kollegiet har en tydelig rusmiddelpolitik om euforiserende stoffer.

Husordenen er demokratisk besluttet af beboere og kollegieråd i samarbejde med kollegiets forstander. Disse regler omfatter fx almindelig husorden i de enkelte huse, madpolitik, musik og støj, fællesspisningsordninger og aktiviteter i og på tværs af husene.

Når du optages på Håndværkskollegiet, skal du underskrive en fællesskabskontrakt, som bl.a. omhandler de overordnede regler og værdier på kollegiet.

 

Vil du vide mere om kollegiets historie?

Læs mere her

bubble